VCIC phối hợp tổ chức Hội thảo xây dựng nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Ngày 19/10/2017, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, VCIC phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo xây dựng nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, xuất phát từ thực tiễn quản lý và hoạt động khởi nghiệp sáng tạo do các đơn vị quản lý, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành nêu ra; các nội dung, quy định tại Dự thảo Nghị định cũng được các đại biểu thảo luận chuyên sâu.

Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông Phạm Đức Nghiệm – Phó cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và công nghệ (NATEC) kiêm Giám đốc Ban QLDA VCIC và bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội thảo có đại diện của Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh nghiệp và chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

*Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Ông Phạm Đức Nghiệm - Phó cục trưởng NATEC kiêm Giám đốc Ban QLDA VCIC
cùng bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp. Ảnh: VCIC

Trong bối cảnh khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam chưa đầy đủ và cụ thể, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp đã giới thiệu chi tiết nội dung dự thảo Nghị định và các vấn đề xin ý kiến, tập trung vào một số nội dung: (1) Các hình thức đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; (2) Sự cần thiết bổ sung một số quy định nhằm bảo vệ nhà đầu tư; (3) Xác định đối tượng hưởng ưu đãi thuế cho đầu tư KNST theo 2 phương án; (4) Mô hình tổ chức, hoạt động, quản lý quỹ đầu tư KNST và (5) Cơ chế sử dụng NSNN đầu tư cùng các nhà đầu tư khởi nghiệp.


*Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: VCIC

Nhận định đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo là một vấn đề mới, đòi hỏi những quy định chặt chẽ nhưng phải đảm bảo tính linh hoạt cao, Ông Cao Đăng Vinh - Trưởng phòng Phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư Pháp cho biết nghị định này rất phức tạp và đỏi hỏi sự tham gia tích cực và quyết liệt từ tất cả các Bộ, Ban, ngành, cơ quan quản lý có liên quan cũng như từ những quỹ đầu tư, nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trực tiếp ảnh hưởng từ Nghị định. Tiếp theo đó, các đại biểu đã thảo luận sâu về quy định thành lập, tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và về cơ chế đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC) thì bước đầu nghị định đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần có nhiều tình huống dẫn đến các quy định trong nghị định cùng với các quy định pháp lý khác hiện đang có.

Sau nhiều phiên thảo luận với các chủ đề như các vấn đề pháp lý của dự thảo Nghị định, ưu đãi thuế cho hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhận định từ những đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và góc nhìn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi chi tiết, cụ thể, đa chiều, mang lại cho các cơ quan quản lý và tổ biên tập Nghị định cái nhìn toàn cảnh và sát thực hơn nhằm tiếp tục hoàn thiện Nghị định, sớm đưa vào triển khai áp dụng trong thực tế.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Đức Nghiệm khẳng định: Hội thảo thực sự là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp và quỹ đầu tư trao đổi làm sáng tỏ các vấn đề cần làm rõ, đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy quá trình hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.