TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM MANAGER)

Vị trí:                           Quản lý chương trình - Toàn thời gian, có thể gia hạn dựa vào mức độ hoàn thành công việc

Thời gian bắt đầu :    Sớm nhất có thể

Địa điểm làm việc:     Hà Nội (yêu cầu đi lại trong nước và quốc tế)

Đối tac trong nước:    Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) với sự tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (World Bank),Vụ phát triển Quốc tế Anh (DFID) và Chính phủ Úc đã khởi động Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC).

I. Thông tin về dự án

Dự án VCIC giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp qua các hoạt động hỗ trợ công nghệ năng lượng sạch. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính, VCIC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển giải pháp công nghệ và kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến Biến đổi khí hậu. Dự án cũng cung cấp nền tảng kết nối kinh doanh trong nước và quốc tế, tăng cường chia sẻ kiến thức và thúc đẩy thương mại. VCIC sẽ trở thành tâm điểm của sự phát triển thương mại sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến khí hậu tại Việt Nam và tương lai tại Đông Nam Á. Là một thành viên của Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Dự án VCIC sẽ tận dụng thực tiễn và kinh nghiệm sẵn có để hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng sạch (xem thêm thông tin tại Chương trình Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu infoDev tại http://www.infodev.org/climate).

Hoạt động của dự án tập trung vào ba phần chính:

 • Phần I. Thành lập và đưa dự án đi vào hoạt động, phản hồi chính sách và phát triển nguồn vốn: tiến hành các thủ tục hành chính thành lập VCIC; hỗ trợ cải thiện chính sách và quan hệ chiến lược giữ khu vực kinh tế tư nhân và Chính phủ; thành lập một quỹ dành cho hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Phần II. Vườn ươm doanh nghiệp/ dịch vụ đổi mới công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm tài trợ cho các doanh nghiệp: hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp về năng lượng sạch (qua vườn ươm khởi nghiệp và các cuộc thi); các dịch vụ hỗ trợ vườn ươm bao gồm: đào tạo, tư vấn, kết nối và thúc đẩy đầu tư; hỗ trợ thương mại hóa. Thêm vào đó, dự án còn trợ cấp cho một số doanh nghiệp được lựa chọn và ý tưởng của họ thông qua việc tài trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.
 • Phần III. Cổng thông tin trực tuyến, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Thành lập cổng thông tin trực tuyến VCIC; thiết lập cơ sở dữ liệu công nghệ, các cơ hội thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia về biến đổi khí hậu; và phổ biến, khai thác có hiệu quả nguồn dữ liệu.

Dự án VCIC vận hành theo quy định của Chính phủ Việt Nam về Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan). Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) là đơn vị chủ quản dự án.

Dịch vụ được cung cấp bởi VCIC:

 • Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm bao gồm cả dịch vụ tư vấn; định hướng và đào tạo kĩ năng kinh doanh; đồng tiếp cận các cơ sở khởi nghiệp và khuyến khích nữ doanh nhân khởi nghiệp.
 • Tiếp cận các nguồn tài chính, bao gồm thẩm định đề xuất; chứng minh ý tưởng; tiếp xúc các nguồn vốn cho giai đoạn đầu phát triển dự án; tiếp cận nguồn vốn của các nhà đầu tư và ngân hàng thương mại.
 • Thúc đẩy thị trường phát triển thông qua việc đưa ra các nghiên cứu thị trường, báo cáo về thị trường công nghệ đổi mới sáng tạo chống biến đổi khí hậu và các xu hướng, thuận lợi của mối liên kết trong nước và quốc tế.
 • Phát triển công nghệ và sản phẩm, chủ yếu bằng cách tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tới dịch vụ kỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm; cùng với mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ và phản hồi chính sách thông qua nghiên cứu và vận động chính sách.

VCIC đã và đang đi vào hoạt động được gần một năm, với danh mục ươm tạo gồm 34 doanh nghiệp (doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ) đang hoạt động về các đổi mới sáng tạo về công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong các lĩnh vực: Năng lượng hiệu quả; Nông nghiệp bền vững; Năng lượng tái tạo; Giao thông vận tải; Quản lý và lọc nước; và CNTT cho công nghệ sạch. Thời gian đóng dự án ban đầu là 30/6/2018 nhưng Chính phủ đang trong quá trình làm thủ tục gia hạn tới 6/2020.

II. Mô tả công việc

Dự án tìm kiếm Quản lý chương trình để hỗ trợ quản lý và triển khai các dịch vụ của VCIC cho các doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra. Quản lý chương trình sẽ chịu trách nhiệm: i) Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược của VCIC, (ii) đảm bảo chất lượng dịch vụ VCIC cung cấp cho doanh nghiệp cũng như quản lý hiệu quả các hoạt động của nhà quản lý danh mục đầu tư của VCIC; (iii) phát triển và quản lý các quan hệ với đối tác phục vụ mục đích bền vững của Trung tâm, đồng thời hỗ trợ với các đề xuất tài trợ, (iv) liên tục phát triển, điều chỉnh phù hợp các dịch vụ và mô hình phát triển bền vững của VCIC; (v) Đại diện VCIC trong các hoạt động với các nhà tài trợ và tại các buổi họp chuyên môn. Quản lý chương trình sẽ chịu trách nhiệm triển khai thành công các dịch vụ của VCIC, quan hệ công chúng, cũng như theo dõi tiến độ và đảm bảo đạt mục tiêu của VCIC.

Vì vậy, VCIC đang tìm kiếm các ứng viên (trong nước và quốc tế) với khả năng lãnh đạo xuất sắc và năng lực quản lý, tư duy định hướng kết quả, tinh thần doanh nhân và thể hiện hiểu biết các vấn đề liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài hiểu biết về hệ sinh thái doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, ứng viên cần thể hiện khả năng lãnh đạo và thúc đẩy đội nhóm cũng như gây dựng niềm tin ở các bên có liên quan. Quản lý chương trình sẽ báo cáo trực tiếp tới Giám đốc BQLDA và sẽ được lựa chọn theo quy trình của WB.

III. Phạm vi công việc

Trách nhiệm của vị trí này bao gồm nhưng không giới hạn trong những điểm sau:

 • Tư vấn Ban QLDA phát triển chiến lược tổng thể và hỗ trợ triển khai;
 • Giám sát các Quản lý danh mục đầu tư, tư vấn trong nước hoặc quốc tế ngắn hạn, các nhà thầu làm việc với dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ tư vấn/các đầu ra dự kiến;
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ do VCIC cung cấp cho DN nhỏ và vừa, bao gồm tư vấn, kĩ thuật, chính sách và tài chính cũng như đóng vai trò trung gian tiếp cận các nguồn tài chính thông qua kết hợp với các nhà đầu tư thương mại và  tài chính ngân hàng;
 • Quảng bá VCIC nhằm đảm bảo hình ảnh tích cực của VCIC, WB, các nhà tài trợ và các đơn vị khác có liên quan;
 • Làm việc sát sao với Giám đốc BQLDA trong những cuộc thảo luận và giữ quan hệ chặt chẽ và hiệu quả với các bên liên quan, các nhà tài trợ, các hiệp hội cũng như đại diện cho VCIC trong các diễn đàn/ hội thảo/ sự kiện truyền thông cấp cao có liên quan;
 • Phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng và phát triển các tài nguyên cho ươm tạo DN khởi nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của VCIC;
 • Làm việc chặt chẽ với Giám đốc Ban QLDA và Điều phối viên để tích cực phát triển các đề xuất kêu gọi vốn cho VCIC;
 • Hỗ trợ Giám đốc Ban QLDA xây dựng các kết quả dựa trên bằng chứng, trình diễn các doanh nghiệp thành công;
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc Ban QLDA.

IV. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm 

 • Có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển hoặc những ngành khác có liên quan;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về quản lý vườn ươm doanh nghiệp, hoặc làm việc với startup và cung cấp hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa;
 • Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công và/hoặc điều hành doanh nghiệp, ưu tiên trong lĩnh vực công nghệ sạch, là 1 điểm cộng lớn;
 • Có hiểu biết về các vấn đề liên quan tới phát triển doanh nghiệp. Tham gia vào quản lý vườn ươm doanh nghiệp, quỹ vốn mồi hoặc thúc đẩy doanh nghiệp, hoặc các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là một lợi thế;
 • Kĩ năng giao tiếp và quản lý nhân sự tốt;
 • Thể hiện khả năng tương tác với các bên có liên quan chính, cả khu vực công và tư;
 • Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc, tư duy định hướng kết quả và khả năng tạo động lực cũng như lãnh đạo nhóm và gây dựng lòng tin của khách hàng, nhân viên và đối tác;
 • Thể hiện được đam mê, mối quan tâm, kiến thức và hiểu biết về biến đổi khí hậu;
 • Có khả năng làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ khí hậu, ở nhiều mức độ phức tạp kĩ thuật khác nhau;
 • Có kinh nghiệm gọi vốn là 1 điểm cộng lớn;
 • Hiểu biết sâu sắc về bối cảnh địa phương bao gồm môi trường doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong khu vực tư nhân và nhà nước là một lợi thế;
 • Cần chứng minh năng lực kết nối. Việc đã thiết lập các mạng lưới liên kết với công đồng doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á là một lợi thế;
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các gói phần mềm và công nghệ như Microsoft Office, Google Docs, Adobe Acrobat, theo yêu cầu của công việc;
 • Có khả năng đa nhiệm với thời hạn chót gấp;
 • Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Anh;

V. Điều kiện làm việc

 • Công việc có thể yêu cầu làm việc ngoài giờ để kịp tiến độ và giải quyết một số trường hợp khẩn cấp
 • Các công việc sẽ đòi hỏi thường xuyên thăm khách hàng VCIC nằm trên khắp Việt Nam .
 • Có khả năng phải đi công tác trong và ngoài nước, bao gồm tương tác với mạng lưới toàn cầu của CICs .

VI. Yêu cầu báo cáo 

Ứng viên ứng tuyển sẽ liên hệ và báo cáo cho:

Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260 - 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3853 3333

E-mail: info@vietnamcic.org

VII. Qui trình nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm xin nộp (1) Thư bày tỏ quan tâm, (2) Hồ sơ lí lịch và (3) Tài liệu chứng minh về năng lực và kinh nghiệm của ứng viên đến VCIC qua email: jobs@vietnamcic.org không muộn hơn ngày 15/09/2018. Ghi rõ “Đơn xin ứng tuyển vị trí Quản lý chương trình cho dự án VCIC- (họ tên đầy đủ)” ở tiêu đề. Hồ sơ ứng viên sẽ được đánh giá theo nguyên tắc cuốn chiếu. Hồ sơ nộp sau hạn chót sẽ không được xét duyệt.