TUYỂN DỤNG: NHÓM CHUYÊN GIA TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Dự án VCIC đang tìm Nhóm chuyên gia tư vấn lập báo cáo phân tích thị trường công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng sinh học nhằm giúp đỡ trong việc xác định tiềm năng phát triển và thương mại hoá công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng sinh học ở Việt Nam.

Vị trí: Nhóm chuyên gia tư vấn lập báo cáo phân tích thị trường
Phạm vi công việc: Tư vấn lập báo cáo phân tích thị trường công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng sinh học tại Việt Nam
Số lượng: 02 chuyên gia (01 chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và 01 chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng sinh học)
Thời hạn công việc: Khoảng 40 ngày làm việc (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017)
Thời gian bắt đầu: Tháng 11 năm 2017 (hoặc sớm nhất có thể)
Địa điểm làm việc: Hà Nội (có thể đi công tác các tỉnh theo yêu cầu)
Đối tác trong nước: Bộ Khoa học và Công nghệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong TOR.

Deadline nộp hồ sơ: 28/11/2017.