TUYỂN DỤNG: CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Nhiệm vụ:                             Chuyên gia phát triển kinh doanh 

Thời hạn hợp đồng:                12 tháng (Full-time), có thể được ra hạn dựa trên năng lực

Thời gian bắt đầu:                  Tháng 4/2017 (hoặc sớm nhất có thể)

Nơi làm việc:                         Hà Nội, Việt Nam (có yêu cầu đi lại trong và ngoài nước)

Đối tác trong nước:                Bộ Khoa học và Công nghệ

I. Thông tin về dự án

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) với sự hỗ trợ bởi Ngân hàng thế giới (World Bank), Phòng Phát triển Quốc tế của Chính phủ Anh và Phòng Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Úc đã khởi động Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC). Dự án đang tìm kiếm một Chuyên gia phát triển kinh doanh quốc tế chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh cho VCIC và các công ty như hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, phát triển thị trường, xây dựng mạng lưới kinh doanh.

Dự án VCIC giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp qua các hoạt động hỗ trợ công nghệ năng lượng sạch. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính, VCIC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển giải pháp công nghệ và kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến Biến đổi khí hậu. Dự án cũng cung cấp nền tảng kết nối kinh doanh trong nước và quốc tế, tăng cường chia sẻ kiến thức và thúc đẩy thương mại. VCIC sẽ trở thành tâm điểm của sự phát triển thương mại sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến khí hậu tại Việt Nam và tương lai tại Đông Nam Á. Là một thành viên của Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Dự án VCIC sẽ tận dụng thực tiễn và kinh nghiệm sẵn có để hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng sạch (xem thêm thông tin tại Chương trình Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu infoDev tại http://www.infodev.org/climate).

Hoạt động của dự án tập trung vào ba phần chính:

  • Phần I. Thành lập và đưa dự án đi vào hoạt động, phản hồi chính sách và phát triển nguồn vốn: tiến hành các thủ tục hành chính thành lập VCIC; hỗ trợ cải thiện chính sách và quan hệ chiến lược giữ khu vực kinh tế tư nhân và Chính phủ; thành lập một quỹ dành cho hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Phần II. Vườn ươm doanh nghiệp/ dịch vụ đổi mới công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm tài trợ cho các doanh nghiệp: hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp về năng lượng sạch (qua vườn ươm khởi nghiệp và các cuộc thi); các dịch vụ hỗ trợ vườn ươm bao gồm: đào tạo, tư vấn, kết nối và thúc đẩy đầu tư; hỗ trợ thương mại hóa. Thêm vào đó, dự án còn trợ cấp cho một số doanh nghiệp được lựa chọn và ý tưởng của họ thông qua việc tài trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.
  • Phần III. Cổng thông tin trực tuyến, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Thành lập cổng thông tin trực tuyến VCIC; thiết lập cơ sở dữ liệu công nghệ, các cơ hội thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia về biến đổi khí hậu; và phổ biến, khai thác có hiệu quả nguồn dữ liệu.

Dự án VCIC vận hành theo quy định của Chính phủ Việt Nam về Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan). Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) là đơn vị chủ quản dự án. Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) là đơn vị chủ dự án, chịu trách nhiệm các hoạt động của dự án. Các cơ quan liên quan đến dự án này bao gồm: Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Tài Chính.

Dịch vụ được cung cấp bởi VCIC:

  1. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm bao gồm cả dịch vụ tư vấn; định hướng và đào tạo kĩ năng kinh doanh; đồng tiếp cận các cơ sở khởi nghiệp và khuyến khích nữ doanh nhân khởi nghiệp.
  2. Tiếp cận các nguồn tài chính, bao gồm thẩm định đề xuất; chứng minh ý tưởng; tiếp xúc các nguồn vốn cho giai đoạn đầu phát triển dự án; tiếp cận nguồn vốn của các nhà đầu tư và ngân hàng thương mại.
  3. Thúc đẩy thị trường phát triển thông qua việc đưa ra các nghiên cứu thị trường, báo cáo về thị trường công nghệ đổi mới sáng tạo chống biến đổi khí hậu và các xu hướng, thuận lợi của mối liên kết trong nước và quốc tế.
  4. Phát triển công nghệ và sản phẩm, chủ yếu bằng cách tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tới dịch vụ kỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm; cùng với mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước.
  5. Hỗ trợ và phản hồi chính sách thông qua nghiên cứu và vận động chính sách.

II. Mô tả công việc

Chuyên gia Phát triển Kinh doanh sẽ thiết kế và triển khai các hoạt động để phát triển hoạt động kinh doanh của VCIC và giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh dưới sự giám sát và quản lý của Giám đốc điều hành VCIC, đồng thời phối hợp với các chuyên gia phát triển kinh doanh quốc tế và các chuyên gia khác.

III. Phạm vi nhiệm vụ

Phạm vi nhiệm vụ của chuyên gia phát triển kinh doanh bao gồm các điều sau:  

• Xây dựng và thực hiện các hoạt động và dịch vụ phát triển kinh doanh của VCIC;

• Góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh của VCIC;

• Làm việc với các công ty để nâng cao năng lực kinh doanh của họ, thông qua đào tạo, tổ chức hội thảo, cố vấn, vv;

• Xây dựng mạng lưới đổi mới cho VCIC và các mối quan hệ chiến lược với các chuyên gia, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, các vườn ươm ... trong nước và quốc tế;

• Chuẩn bị phát triển kinh doanh, dịch vụ kinh doanh và các báo cáo khác cho Giám đốc điều hành;

• Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc bổ nhiệm;

IV. Trình độ và yêu cầu

• Bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành có liên quan (MBA sẽ là một điểm cộng);

• Có kinh nghiệm về thương mại hóa và / hoặc thúc đẩy kinh doanh;

• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, trong đó có 5 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án phát triển / đầu tư và / hoặc các chương trình SME;

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ươm tạo / đổi mới sáng tạo là một điểm cộng;

• Có kinh nghiệm làm việc với các bộ/ban/ngành của chính phủ sẽ là một điểm cộng;

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giao tiếp tốt;

• Sẵn sàng làm việc với các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ khí hậu, ở các mức trình độ công nghệ khác nhau;

• Khả năng sử dụng các phần mềm thích hợp như Microsoft Office, Google Docs, Adobe Acrobat, theo yêu cầu của công việc;

• Có khả năng và sẵn sàng làm việc dưới thời hạn chặt chẽ và đảm nhiệm các nhiệm vụ cấp bách.

• Công việc này đòi hỏi phải thường xuyên thăm viếng tại chỗ cho khách hàng của VCIC trên khắp Việt Nam.

• Thông thạo kĩ năng nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt. 

V. Nộp đơn ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm xin nộp (1) Thư bày tỏ quan tâm và (2) Hồ sơ lí lịch khoa học cùng với 3 thông tin liên lạc có thể xác minh về năng lực và kinh nghiệm của ứng viên đến VCIC qua email: info@vietnamcic.org trước 17h Hà Nội ngày thứ 2, 10/04/2017. Tiêu đề mail bắt buộc là "Chuyên gia phát triển kinh doanh VCIC - (Tên đầy đủ)". Chỉ có những ứng viên được chọn sẽ được liên lạc để gọi đến phỏng vấn.