Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM MANAGER)

Vị trí:                           Quản lý chương trình - Toàn thời gian, có thể gia hạn dựa vào mức độ hoàn thành công việc Thời gian bắt đầu :    Sớm nhất ...

Read more >>

TUYỂN DỤNG: NHÓM CHUYÊN GIA TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Dự án VCIC đang tìm Nhóm chuyên gia tư vấn lập báo cáo phân tích thị trường công nghệ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng sinh ...

Read more >>

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN GIA ƯƠM TẠO

Nhiệm vụ:                             Chuyên gia ươm tạo  Thời hạn hợp đồng:                12 tháng (Full-time), có thể được ra hạn dựa trên năng lực Thời gian bắt đầu: ...

Read more >>

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Nhiệm vụ:                             Chuyên gia phát triển kinh doanh  Thời hạn hợp đồng:                12 tháng (Full-time), có thể được ra hạn dựa trên năng lực Thời gian ...

Read more >>