Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN GIA ƯƠM TẠO

Nhiệm vụ:                             Chuyên gia ươm tạo  Thời hạn hợp đồng:                12 tháng (Full-time), có thể được ra hạn dựa trên năng lực Thời gian bắt đầu: ...

Read more >>

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Nhiệm vụ:                             Chuyên gia phát triển kinh doanh  Thời hạn hợp đồng:                12 tháng (Full-time), có thể được ra hạn dựa trên năng lực Thời gian ...

Read more >>