Trung tâm Solar Serve

Bếp Sạch 3G Solar Serve dựa trên công nghệ sản xuất bếp đun củi cải tiến dành cho người nghèo, theo nguyên lý cháy trực tiếp sơ cấp kết hợp cháy thứ cấp, tạo ra quá trình cháy liên tục khi không khí tiếp xúc với nhiên liệu đang cháy dở. Đề xuất được Solar Serve xây dựng với mục tiêu đổi mới sáng tạo trong cách thức sản xuất để các thành phần cấu tạo bếp có thể lắp ráp được. Việc này sẽ giảm chi phí vận chuyển, làm giảm giá thành bếp đến tay người tiêu dùng nghèo và nâng cao tính hiệu quả  trong vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải một cách đáng kể nhằm tác động tích cực tới môi trường trong việc mở rộng thị trường bếp đun sạch trong khu vực cả nước. Tất cả khiến cho Bếp Sạch 3G Solar Serve là tương lai mới cho người sử dụng bếp.

Website: http://www.vietnamsolarserve.org/