Trung tâm nông nghiệp chính xác I-metos Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long là 1 trong 5 đồng bằng hàng năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Trước tình hình đó, Trung tâm nông nghiệp chính xác iMetos đã phát triển Trạm thời tiết khí hậu tự động công nghệ iMetos, một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển nông nghiệp bền vững. Trạm thời tiết được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho nông nghiệp và cộng đồng dân cư, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tiểu vùng. Trên cơ sở đó, iMetos còn nghiên cứu và xây dựng phác đồ giám sát canh tác, quy trình phát các bản tin thời tiết nông vụ và một số ứng dụng thông minh khác. 

Các thành tựu tiêu biểu của trung tâm iMetos tính đến hiện nay bao gồm:

- 01 Trạm Thời tiết – Môi trường đất iMetos 3.3 AG, 01 Trạm cảnh báo côn trùng điện từ iTrap, 01 Trạm camera đồng ruộng CropView,01 thiết bị phân tích nhanh NPK tự động, 01 Thiết bị kiểm soát tự động chất lượng nước tưới Libelium-Span.

- Phần mềm và quy trình tự động cảnh báo sâu bệnh trên cây rau quả.

- Phác đồ giám sát canh tác, tuân thủ quy trình VietGap.

  - Quy trình phát các bản tin thời tiết nông vụ nhắn tin qua điện thoại di động SMS.

Website: http://thoitietnhanong.vn/