Câu hỏi thường gặp

Điều khoản và điều kiện tài trợ sẽ được ghi trong hợp đồng tài trợ với ứng viên đạt giải

Tiền tài trợ là số tiền không hoàn lại sau khi được nhận giải. Tuy nhiên, nếu ứng viên không tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng tài trợ (kể cả điều khoản và điều kiện) thì VCIC VIệt Nam có thể đề nghị ứng viên trả lại tiền tài trợ đã trao trước đây cho ứng viên đó.

Tiền tài trợ chỉ được dùng để chi cho những hoạt động hợp lệ, được phê duyệt trong phụ lục hợp đồng. Một số ví dụ về chi phí được xem là hợp lệ và không hợp lệ đã được cung cấp trong gói hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Chứng minh ý tưởng.

Tiền tài trợ có ý nghĩa hỗ trợ ứng viên phát triển, khởi động hay mở rộng dự án của mình, chẳng hạn như sẽ được dùng để chi cho dự án. Vì vậy, ứng viên thành công sẽ không được phép dùng số tiền này để thanh toán cho các khoản đầu tư trước đây vào dự án.

Bất kỳ chi phí nào phát sinh trước khi ứng viên đạt giải nhận tài trợ đều không được xem là đủ điều kiện để được hưởng thanh toán từ tiền tài trợ.

Để biết thêm thông tin về cuộc thi PoC, quý vị có thể tham khảo bộ hồ sơ đăng ký cuộc thi PoC hoặc trang Web cuộc thi PoC tại www.vietnamcic.org. Ứng viên nên truy cập trang web cuộc thi PoC thường xuyên để cập nhật thông tin.

Nếu ứng viên đạt giải quyết định nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hay giải pháp hữu ích thì ứng viên đó có thể dùng tiền thưởng tài trợ để thanh toán cho chi phí liên quan đến việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế này.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ về cuộc thi PoC, hãy gửi email cho chúng tôi đến poc@vietnamcic.org; hoặc gọi cho chúng tôi 04.38533333 (trong giờ hành chính từ 8h30 đến 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)