Câu hỏi thường gặp

Cuộc thi Chứng minh ý tưởng của VCIC (PoC) hướng tới việc hỗ trợ các cá nhân sáng tạo hoặc doanh nghiệp phát triển các ý tưởng thành sản phẩm/ giải pháp công nghệ hoặc dịch vụ kinh doanh hoàn chỉnh. Tất cả các đơn đăng ký đều được khuyến khích nhằm đạt được mục tiêu này. Mục đích của cuộc thi Chứng minh ý tưởng nhằm xác định khoảng 15 - 20 ứng viên đạt giải đủ điều kiện để VCIC tài trợ để phát triển, triển khai và/hoặc mở rộng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Số tiền tài trợ cho mỗi hồ sơ dự thi đạt giải lên đến 75.000 đô la Mỹ, cùng với gói dịch vụ ươm tạo toàn diện bao gồm các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, cố vấn, xây dựng mạng lưới kết nối,…

Chủ đề là tìm kiếm các sản phẩm/công nghệ hay dịch vụ góp phần giảm thiểu tác động hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu (ví dụ: công nghệ/thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị xử lý lọc nước, công nghệ xử lý rác thải, hay phần mềm ứng dụng cho giao thông thông minh nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, v.v.).

• Năng lượng hiệu quả;

• Nông nghiệp bền vững;

• Quản lý và lọc nước;

• Công nghệ năng lượng tái tạo;

• Công nghệ thông tin;

• Các công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu;

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới tiến hành tổ chức cuộc thi Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept –PoC) lần thứ 2 tại Việt Nam.

Bước 1: Kêu gọi đăng ký cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”: Thông báo về cuộc thi “Chứng minh ý tưởng” được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), VCIC, báo chí và các phương tiện thông tin truyền thông khác;

Bước 2: Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ: Các chuyên gia nội bộ của VCIC sẽ đánh giá đề xuất ý tưởng và tổng hợp các ý kiến cá nhân thành một bản báo cáo, đồng thời đưa ra danh sách sơ tuyển các đề xuất ý tưởng;

Bước 3: Tiền ươm tạo - Tập huấn, hỗ trợ tư vấn bước đầu và hướng dẫn xây dựng hồ sơ chi tiết;

Bước 4: Doanh nghiệp phát triển hồ sơ hoàn chỉnh và nộp cho VCIC

Bước 5: Thành lập Hội đồng đánh giá độc lập để đánh giá các hồ sơ chi tiết sau vòng sơ tuyển; Đánh giá môi trường;

Bước 6: Tổng hợp kết quả đánh giá và báo cáo Bộ KH&CN/WB;

Bước 7: Thông báo tài trợ và trao giải;

Bước 8: Ký hợp đồng tài trợ;

Bước 9: Ươm tạo: Đào tạo, huấn luyện và cung cấp các dịch vụ tư vấn ươm tạo; Triển khai các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ thương mại hóa;

Bước 10: Giải ngân;

Bước 11: Báo cáo tiến độ;

Bước 12: Tổng kết nghiệm thu.

Hạn nộp hồ sơ là trước 5 giờ chiều ngày 23 tháng 5 năm 2017 đối với nộp đơn online hay qua đường bưu điện hoặc email.

Tất cả mọi đơn đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được đánh giá theo tiêu chí chấm điểm giống nhau bất kể đơn được nộp bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Không có sự đối xử ưu tiên nào được dành cho đơn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

Để nộp đơn cho cuộc thi PoC, quý vị có thể truy cập đường dẫn đến mẫu đơn trực tuyến (www.vietnamcic.org/apply) thông qua trang web cuộc thi PoC. Hoặc bạn có thể tải mẫu đơn từ trang web cuộc thi PoC và gửi lại bản mềm qua email đến poc@vietnamcic.org hoặc bản cứng đến địa chỉ Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), tầng 8, tòa nhà Hoàng Sâm, 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đơn tiếng Việt và tiếng Anh đều được chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các ứng viên nộp hồ sơ qua đường trực tuyến để đảm bảo quy trình lưu giữ và xử lý hồ sơ được nhanh gọn.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam đang phát triển sản phẩm mới sáng tạo và các mô hình kinh doanh liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chú ý: Một tập thể nhiều bên có thể tham gia cuộc thi PoC, nhưng ứng viên đứng đầu phải làm đơn và tất cả các bên của tập thể phải được công bố như là một phần của việc nộp đơn.

Ứng viên cá nhân không cần phải cung cấp con dấu chính thức hay tài liệu khác của tổ chức. Ứng viên sẽ chỉ cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức để triển khai tiểu dự án nếu ứng viên thành công trong cuộc thi PoC và trước khi nhận giải thưởng

Chủ đề của cuộc thi PoC là tìm kiếm những công nghệ mới, hay mô hình kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nhằm giảm thiểu hoặc ứng phó biến đổi khí hậu. Những lĩnh vực trọng tâm đã được cung cấp trong mẫu đơn và bộ hồ sơ, đồng thời gắn với chủ đề của cuộc thi PoC

Một ứng viên có thể nộp nhiều đơn cho nhiều sản phẩm hay dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, ứng viên chỉ được trao duy nhất một giải tại một thời điểm.

Lưu ý: Nếu bạn nộp một vài đơn khác nhau, vui lòng đảm bảo các mẫu đơn khác nhau này được đánh số đúng. Việc đánh số này có thể thực hiện trong phần tên công ty. Chẳng hạn như, nếu tên công ty là Công ty A và bạn nộp 2 đơn, bạn có thể điền vào 2 mẫu đơn sau:

• Đơn thứ nhất: Công ty A 1 trong phần tên công ty

• Đơn thứ hai: Công ty A 2 trong phần tên công ty

Tất cả mọi đơn đăng ký đều được xem xét dựa trên mức độ xuất sắc và phù hợp với mục tiêu của VCIC, và được đánh giá dựa trên tiêu chí khách quan thông qua thang điểm đánh giá. Đơn đăng ký tham gia cuộc thi sẽ không bị đánh giá thấp vì lý do ứng viên có chung ý tưởng ban đầu.

Tất cả mọi đơn đăng ký tham gia cuộc thi đều được tiếp nhận đánh giá dựa trên cơ sở bảo mật và nhóm làm việc của PoC sẽ thực hiện các bước nghiêm ngặt để đảm bảo rằng không có bất kỳ bên nào ở bên ngoài tiếp cận được đơn đăng ký cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

Tất cả mọi bên liên quan đến cuộc thi PoC đều có nghĩa vụ hành xử đúng với nội quy và tuân theo tính chất bảo mật của đơn đăng ký tham gia cuộc thi.

Chúng tôi hi vọng ứng viên đưa ra câu trả lời định tính và/hoặc định lượng đối với phần đánh giá tác động về môi trường, xã hội và kinh tế của mẫu hồ sơ thuyết minh. VD: Dự án kỳ vọng tạo ra 10 công việc trực tiếp từ dự án này.

Ứng viên không bắt buộc phải phân tích chi tiết, chẳng hạn như tỉ lệ hoàn vốn đầu tư xã hội, ở những phần đánh giá tác động phi tài chính trong suốt giai đoạn nộp đơn.