Nhóm nông nghiệp bền vững I-Nature

Thực phẩm hữu cơ khép kín không chất thải được I-Nature sản xuất với mô hình khép kín, không có chi phí đầu vào cho thức ăn chăn nuôi và phân bón, mô hình đa canh hữu cơ công nghệ chống chịu tốt với thời tiết và áp dụng các công nghệ giám sát tự động. Hiện tại, i-Nature có thể sản xuất với chi phí 8000đ/kg rau và 35.000đ/kg thịt hơi.

Website: http://www.i-nature.vn/