Công ty TNHH Kỹ Thương Tuệ Minh

Phân xanh hữu cơ của Tuệ Minh là 1 loại phân bón hữu cơ được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sản xuất từ rác thải sinh hoạt và chất thải nông nghiệp. Phân xanh hữu cơ không những thân thiện với môi trường và cây trồng mà còn giúp xử lý và tái chế các chất thải, đồng thời giảm lượng CO2 phát thải ra môi trường, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển của một ngành nông nghiệp bền vững.