Công ty CP VES

Máy phát điện dùng năng lượng mặt trời và gió VES SolarBox sử dụng năng lượng mặt trời, gió, tích hợp thuật toán MPPT (Maximum Power Point Tracking) cho ra hiệu suất chuyển đổi điện từ tấm pin mặt trời cao đến 97%. Sản phẩm hoàn chỉnh gồm bộ sạc điện mặt trời, bộ chuyển đổi điện DC-AC, pin lưu trữ điện tích hợp trong một, với khả năng độc đáo phát điện trực tiếp cho phụ tải trước khi thông qua pin lưu điện giúp giảm số lần nạp xả và làm tăng tuổi thọ sản phẩm.

Website: http://solarbox.vn/