Công ty CP Solar ESCO

Công ty CP Solar ESCO, bằng nguồn vốn đầu tư ban đầu, đã triển khai việc lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp theo mô hình ESCO cho những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời. Hệ thống hiện đã được lắp đặt cho 2 khách sạn, phục vụ trung bình 200 người mỗi ngày, thân thiện với môi trường và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời theo mô hình ESCO cần được đầu tư và nhân rộng cho các cơ sở sản xuất, lưu trú, trường học, bệnh viện, những nơi có nhu cầu sử dụng thường xuyên và liên tục.

Website: https://solarbk.vn/place/cong-ty-co-phan-solar-esco/