Công ty CP Đi Chung

Vấn nạn tắc đường tại Việt Nam (riêng tại Hà Nội và TP.HCM) gây thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng. Việt Nam cũng nằm trong số 10 quốc gia có chất lượng không khí thấp, ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe và trong nhóm các nước bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

Giải pháp đi chung xe giúp tiết kiệm chi phí, giúp hành khách tiếp cận dịch vụ vận chuyển, giảm lượng xe lưu hành và bảo vệ môi trường. Đi chung tại Việt nam sử dụng công nghệ thông tin để phát triển và cung cấp các giải pháp đi chung xe thông qua việc tận dụng các lợi thế của công nghệ mới ( ứng dụng di động, bản đồ số, mạng xã hội…) những vẫn phù hợp với văn hóa tiêu dùng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam và kết hợp hãng vận tải chuyên nghiệp: taxi, thuê xe…

Giải pháp có khả năng phục vụ hàng triệu người dùng với chi phí vận hành rất thấp và mục tiêu xây dựng một văn hóa di chuyển mới ở Việt Nam không tác động nói chung (zero impact transportation)

Giải pháp đi chung xe dựa trên nền tảng trực tuyến và di động giúp người tham gia giao thông tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm số lượng xe lưu hành trên đường và bảo vệ môi trường

Website: http://dichung.vn/