Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường là một đơn vị được các cán bộ nghiên cứu khoa học sáng lập theo nhu cầu ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất đời sống và tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và công nghệ sinh học. Một số cơ sở vật chất kĩ thuật và thành tựu nổi bật:

- Dây chuyền sản xuất EMIC chuẩn với chất lượng vi sinh vật tổng số > 108CFU/g, tăng công suất từ 5 lên 20 tấn/tháng. 

- Giải pháp thương mại điện tử (website thương mại, phần mền bán hàng...)

- Mô hình thử nghiệm hiệu quả, có thể nhân rộng đạt đến 20 +/- đại lý, trên ~ 20 tỉnh có sản lượng sản phẩm nông nghiệp cao.

- Mô hình kinh doanh hoàn thiện bước đầu mỗi năm có thể giúp người dân xử lý được khoảng 600 nghìn tấn Phế phụ phẩm nông nghiệp tạo ra 300 nghìn tấn phân ủ hữu cơ vi sinh; giảm hiệu ứng 780 nghìn tấn CO­­2 và 64 nghìn tấn CO do không đốt phế phụ phẩm nông nghiệp

Website: http://congnghevisinh.com/