Cơ sở vật chất

Dự án VCIC sẽ trở thành đầu mối liên kết các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và hỗ trợ thương mại, thông qua việc phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Là thành viên của Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, dự án VCIC sẽ tiếp cận và chia sẻ các kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sạch trên thế giới. Dự án VCIC sẽ cung cấp kiến thức và tổ chức các hội thảo nhằm hỗ trợ các nhà quản lí cũng như các cán bộ trong việc thúc đẩy và ươm tạo các ý tưởng công nghệ thông qua các dịch vụ như sau:

 1. Tiếp cận tài chính
  • Xác định nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và hỗ trợ kết nối đầu tư với các đối tác
  • Xây dựng và phát triển mạng lưới/ cơ sở dữ liệu nhà đầu tư
  • Hỗ trợ tiếp cận các khoản tài trợ giá trị thấp
  • Tạo lợi thế cho các doanh nghiệp trong việc xin các khoản tài trợ giá trị lớn hoặc vay vốn 
 2. Dịch vụ tư vấn 
  • Cố vấn
  • Thử nghiệm sản phẩm
  • Phát triển sản phẩm/dịch vụ
  • Phát triển thị trường
  • Xây dựng chiến lược thương mại hoá
  • Tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ  
 3. Tiếp cận thị trường
  • Thiết lập mối liên kết với các đối tác
  • Thúc đẩy mối quan hệ với Chính phủ và các Bộ Ban ngành
 4. Cung cấp cơ sở hạ tầng
  • Cung cấp văn phòng và phòng thí nghiệm
  • Cung cấp Internet, không gian làm việc, không gian công nghệ, …
 5. Tư vấn chính sách
  • Thay mặt doanh nghiệp hỗ trợ và ủng hộ những thay đổi chính sách
  • Góp phần tạo ra những tác động tích cực đối với môi trường – xã hội 
Không gian làm việc chung của VCIC  Các buổi huấn luyện tại VCIC