Bamboo Việt Linh

Bamboo Việt Linh chuyên sản xuất các loại ván sàn, nội thất tre chất lượng cao, sử dụng công nghệ hiện đại với với chu trình xử lý khép kín để thay thế công đoạn truyền thống, vừa đạt công suất cao, vừa không tạo ra chất thải độc hại. Với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tập trung theo quy mô công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất tre đã thay thế công đoạn ngâm tre truyền thống bằng công nghệ luộc nan tre bằng nước vôi và thay thế cách phơi nắng làm khô tre bằng cách sử dụng lò sấy (được tiếp nhiệt bằng củi gỗ hoặc nhiên liệu hóa thạch). Khi triển khai thành công, thiết bị hoàn chỉnh sẽ đạt công suất xử lý 7,2 tấn tre các loại/ngày, với chu trình xử lý khép kín, không tạo ra chất thải độc hại.

Website: http://bamboovietlinh.com.vn/