(THÔNG BÁO) GIA HẠN CHO VIỆC NỘP TÓM TẮT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

Trong quá trình tổ chức Sự kiện phát động cuộc thi “Chứng minh ý tưởng lần thứ 2” (từ 28/04/2017 đến 18/05/2017) cũng như trong suốt quá trình tiếp xúc, hướng dẫn hoàn thiện Ý tưởng dự thi cuộc thi sau sự kiện, VCIC thấy rằng một số Hiệp hội Doanh nghiệp, Trường Đại học, Vườn Ươm và một số Doanh nghiệp trên cả nước muốn gia hạn thời gian nộp và nhận hồ sơ cuộc thi để đảm bảo thời gian chuẩn bị hồ sơ tham dự.

Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” quyết định gia hạn ngày nhận hồ sơ thêm 07 ngày (đến ngày 27/05/2017). Mọi thắc mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tham dự cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”, các ứng viên có thể liên hệ đến Ban QLDA VCIC. ĐT: 043.257.5555, 097.320.2024 (ông Lê Minh) hoặc theo email: minh.le@vietnamcic.org.    

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc gia hạn nhận hồ sơ, quý vị có thể tham khảo văn bản dưới đây.