VCIC hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển đối mới công nghệ và mô hình doanh nghiệp mới để tạo ra những sản phẩm va dịch vụ có giá trị thúc đẩy quá trình đáp ứng và giảm bớt ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ: vốn tài trợ, cố vấn đào tạo, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, và gây quỹ ở tất cả các giai đoạn phát triển từ giai đoạn hình thành ý tưởng, ươm tạo. thương mại hóa tới giai đoạn phát triển thị trường.

Các nhà đổi mới sáng tạo

Đăng ký ngay bây giờ để trở thành thành viên của VCIC và nhận được hỗ trợ phát triển toàn diện doanh nghiệp!

Đăng ký

Đối tác

Hãy tham gia với chúng tôi nếu bạn là tư vấn viên, chuyên giagia hay doanh nghiệp: hãy tham gia với chúng tôi!

Tham gia

Nhà đầu tư

Điểm qua một số doanh nghiệp tiêu biểu

Tiếp cận

Các điều kiện khởi nghiệp

Điểm qua một số thông tin

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ CIC VIỆT NAM

CHÚNG TÔI GIÚP BẠN CHUẨN BỊ CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN!

ĐỐI TÁC

NHẤN CHỌN BIỂU TƯỢNG LOGO ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN!

NHÀ TÀI TRỢ

NHẤN CHỌN BIỂU TƯỢNG LOGO ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN!